Craniosacral Terapi

Craniosacral Terapi
En mild behandlingsform med lätt beröring som går på djupet!

Passar även Gravida


Utbildad av Vacuflex int. AB Ann-Chatrine Jonsson- tidigare samarbete med Dr.Nagi Iskander

(Har gått 2 av 3 steg-(pga corona så väntar jag ihärdigt in steg 3! Då vi kommer att få lära oss lite mera detaljkunskap)


Hur går en behandling till:

Jag ger en lätt beröring som ger en djup behandling.

Du har kläderna på dig (ha mjuka byxor på- ej jeans)

Jag börjar med fötterna och jobbar uppåt hela kroppen och avslutar med huvudet och eventuellt i käken. Med händerna känner jag in det craniosacrala flödet som ska vara 10-12ggr/minut (i jämförelse med pulsen som är ca: 60ggr/ minut).

Ofta har vi obalans i denna rytmen och rörelse av olika anledningar.


Behandlingen balanserar och ökar det craniosacrala flödet. Det är ryggmärgsvätskan (Ca:15dl.)som pumpas ner i ryggraden från kraniet mot sakrum. Vätskans uppgift är bla. att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg. Denna vätska flyter runt i en tjock vattentät säck som heter Dura Mater =den yttersta hjärnhinnan. Denna fäster i några av kraniets ben, på ett par ställen i övre ryggraden och i korsbenet / sakrum. Det bildas en mycket subtil rörelse när denna vätska pumpas fram och tillbaka. Rörelsen fortplantas ut i hela kroppen via bindväven och påverkar ben, bindväv och muskler mm.


Eftersom kraniet och sakrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet alltid att även påverka bäckenet och tvärtom. När det finns en obalans kan det leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur kan**påverka alla kroppens olika system.

Det autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra, påverkas.

När vi med hjälp av behandlingen sänker det sympatiska systemet och därmed ökar det parasympatiska (lugna) systemet så ökar vi flödet i kroppen och på så vis släpper på spänningar djupt in i kroppen som var orsak till dysfunktion. Denna avspänning gör att kroppen går tillbaka till sitt självreglerande system och strävar efter homeostas.

Därför kan man ofta ganska snabbt lugna ett stressat system i och med det också öka immunförsvaret.


Med det nämnt så jobbar vi alltså även i denna terapi på att korrigera bäckenet, men på ett mycket milt sätt. Och då påverkar vi även vagus nerven som har en sådan stor betydelse för hela vårt välmående


**System som är intimt rellaterade till/ påverkas av det craniosacrala systemet:

    *  Nervsystemet

  • Muskuloskeletala systemet

  • Vaskulära systemet

  • Lymfsystemet

  • Endokrina systemet

  • AndningssystemetUtbildad av Vacuflex int. AB Ann-Chatrine Jonsson- tidigare samarbete med Dr.Nagi Iskander


Kort Historia:

I slutet på 1800-talet introducerades osteopati. Ur den läran växte senare kraniell osteopati fram- återställandet av rörligheten i kraniets suturer (sömmar) På 70 talet var det John Upledger som observerade och forskade om Duramater och dess pulserande rörelse och att det primära vid ett problem eller skada var fasian- den sammanlänkande vävnaden. Han förfinade och utvecklade tekniken och bytte då namn till CranioSacral Therapy. I USA och Enland finns medicinsk forskning som visar på att behandlingen är effektiv på fysiska, emotionella och mentala obalanser. I slutet av 80-talet kom metoden till Sverige