Bio Tek Överkänslighetstest

Eu Bio Tek

  *Matintolerans test

  *Cellämnesomsättnings Profil + Miljögifter

 

Matintolerans test:

Det är inte alltid man är allergisk mot födoämnen. Det kan räcka att vara överkänslig.

Problem med proteinintollerans växer stadigt bland befolkningen. Många har hälsoproblem där det är svårt att finna orsaken. Det kan vara allt från trötthet, värk, eksem, dåligt immunförsvar, övervikt, matsmältningsproblem, uppblåst mage, gaser,mm.

Har du någon gång tänkt tanken att du kanske har matintolerans? I så fall har du kanske tänkt följande:

Jag har ju ätit dessa livsmedel förr, några gånger varje dag utan att  jag har haft problem med det.

Varför skulle jag fundera på att testa mig för matintolerans? Matintolerans är ett stadigt ökande problem men de flesta människor förstår inte att det kan vara ett sammanträffande mellan de symtom de har och maten de äter.Det visar sig emellertid att väldigt många har det vi kallar en läckande tarm.D.v.s. att maten vi äter förgiftar oss när den, via denna läckande tarmen, går direkt ut i blodbanorna. Detta kan ge ett brett spektrum av oförklarliga symptom. Matintolerans är svårare att upptäcka för det är intag av livsmedlet över längre tid som leder till störningar. Om man inte upptäcker vilka livsmedel man är intolerant mot kommer det påsikt att kunna utveckla sig till en allergi mot dessa livsmedel som tillägg till många andra problem och symtom.

Nu finns även Serumprov IgG / IgE 96 vanliga livsmedel, inklusive:

*Celiaki-antikroppsprofil (h-tTG+Antigliadin IgA+IgG) serum 1 ml.

   (Du får testet av mig för att sedan gå till en sjuksköterska som tar blodprov)


* Ekspanderad Celiaki antikroppsprofil inkluderar:

• IgG och IgA anti-deamidated gliadin peptide (DGP) antikroppar

• IgG och IgA anti-human tissue transglutaminase (h-tTG) antikroppar


Svaret från laboratoriet är grafiskt och mycket tydligt.

Se mer information här på norska:

http://www.eubiotek.net/SampleReport.pdf

http://www.eubiotek.net/

information på engelska:

http://www.usbiotek.com/Test: Cellämnesomsättningsprofil och miljögifter UMP/ EPP

Hur fungerar du på cell nivå?

Du får två tester i en: Tillståndsrapport och miljö förgiftnings rapport

Ett enkelt test du gör hemma med urinprov.

Organiska syror i urinen är ett resultat av nedbrytning och omvandling av proteiner kolhydrater och fett från vår kost. Mängden av de olika ämnena ger ett unikt grundunderlag för information om kroppens biokemi och din  hälsa på cell nivå. Ämnen från bakterier ger också viktig information

Detta ger svar på viktig information som kan vara möjliga faktorer som kan vara orsak till ditt hälso tillstånd eller påverka din fysiska och mentala hälsa.

Du får svar på:

*  kroppens förmåga att bryta ner och omsätta kolhydrater, proteiner och fett från maten du äter.

* Kroppens förmåga att producera energi

* Leverns förmåga att avgifta kroppen

* Tillstånd i mage och tarm ( ev. obalans i bakterieflora)

* Tillstånd i nervsystemet

* Ev. påverkan av miljögifter

* Närings status på vitaminer, mineraler och aminosyror.


- Du blir testad på 7st. olika miljögifter som finns i våran vardag: 

1.Parabener

2. Phthalater

3. Xylen

4. BenzenD

5. Trimethylbenzen

6. Styren

7. ToluenMed ett enkelt stick i fingret tas ett blodprov (detta gör jag på min praktik) som skickas till Us Biotek laboratories i Seattel.

Testen har hög reproducerbarhet, det innebär att man ska kunna göra om testen och få samma svar till 95%. Testen är på tex: 96 livsmedel och kan kompleteras med fler.


Bör alla göra detta test?

För att veta om du har behov av att göra detta test får du fylla i en symptom checklista. Då visar det sig ganska klart om du har behov eller inte.