Gluten

Gluten

Glutenrelaterat syndrom

Non-Celiac gluten Sensitivity


Vem skall testas?

De som har en autoimmun sjukdom

De som har celiaki och eller glutenkänslighet i släkten

De som känner att de inte mår helt bra och inte blir hjälpta i den traditionella vården.

Om du misstänker att du har celiaki rekommenderar jag att du söker hjälp i vården När du ska utredas om du har glutenintolerans behöver du fortsätta äta mat med gluten fram till själva provtagningen, annars syns det inte i provsvaren om du har glutenintolerans. Det gäller både inför blodprov och inför tunntarmsbiopsi.


Gluten är ett större problem än vad vi tidigare har trott.

Många känner till Celiaki. Celiaki är ett stadie då gluten har varit ett problem en lång tid och skapat en autoimmun sjukdom.

Vi kan upptäcka om gluten är ett problem i ett mycket tidigare stadium och på så vis undvika många problem som gluten kan orsaka.
Enligt glutenforskaren Tom O´Brian har minst sju av tio människor någon form av toxisk respons till Gluten.

Enligt de nyazeeländska barnläkarna Ford kan 30-50% av befolkningen ha en känslighet för gluten. Han säger: "Vi borde testa alla nyfödda barn för att se om de har en överkänslighet mot gluten".Skador på tarmen- microvilli -tarmludd

Vid celiaki är tarmluddet helt nerslitet

=March 3,

Vid Glutenrelaterat syndrom

(-Non celiak glutensensitivity)

kan starta redan när tarmluddet är helt=March 1. (lite nerslitet March 2) Detta visas med en inflammation som har påbörjats IEL Intra epiteliala lymfocyter och immunförsvaret har börjat att reagera med antikroppar av en eller flera: IgG, IgA och IgM


Immunförsvaret jobbar med sina antikroppar som en arme med olika soldater för olika uppgifter.

IgE antikroppar som frisätts av bla. histamin = Allergi, kan vara livshotande som vid anafylaktisk chock tex, jordnötsallaergi mm.

IgA antikroppar är ett svar på epitelceller som finns i slemhinnor ffa i tarmarna och i lungor

IgG antikroppar finns i alla kroppsvätskor och skyddar mot bakterier och virusinfektioner.

IgM antikroppar finns framförallt i blod och lymfa och är den första antikroppen som görs av kroppen för att bekämpa en ny infektion.


Många känner till att gluten skapar problem med magen, men det är bara ett av många problem. Orsaken till problemet sitter i magen, men symtomen sätter sig där du har din svaga länk. Vanligare är att symtomen sätter sig på hjärnan, som hjärndimma- svårt att fokusera, trötthet, koncentrations svårigheter, ADHD, Autismen, dåligt minne mm. Det kan yttra sig i huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Sköldkörtelproblem, Näringsbrister, osteoporos.  Glutenöverkänslighet behöver inte kännas alls! Plötsligt är du sjuk i tex. alzheimers, ALS, diabetes, leverskador, Reumatiska sjukdomar, Psoriasis, eksem. Astaxia, domningar, pirrningar ut i fingrar och tår är vanligt.  mm. men denna process har pågått under många år.


I tunntarmen överförs näringsämnen ut i blodbanan för att hålla oss friska och starka. Men av olika anledningar- triggers (stress, födoämneskänslighet skräpkost läkemedel, bakterier , svamp mm.) skapas en inflammation och läckande tarm, förstora molekyler och bakterier åker ut i blodbanan som inte ska vara där. Detta drabbar även blod/hjärnbarriären. Detta misstolkas av kroppen som fel signaler och skapar bla. autoimmuna sjukdomar.

Läs mer om läckande tarm.


För att få bästa möjliga svar om man har en glutenöverkänslighet måste man testa brett för att komma åt problemet. De flesta tester fokuserar på att testa enbart celiaki. Den testen funkar bara om du har celiaki= tarmluddet helt nedslitet. Den testen är alltså inte rättvis om du har celiaki på gång i ett tidigt stadium.

Du skulle kunna stoppa celiaki och andar autoimmuna sjukdomar om vi gjorde test för glutenkänslighet tidigare!


  För att vara säker på om det är celiaki måste det göras en biopsi för att se om tarmluddet är helt nerslitet. Är det inte det är resultatet att du har inga problem med gluten!!! Nu görs även blodprov för celiaki, där mäter man om det finns Transglutaminas 2 och det är en säker test för celiaki-om tarmluddet är helt nerslitet!!! Du kan ju fortfarande ha problem med gluten och en celiaki pågång.

 

För att veta om man har en tendens att utveckla glutenöverkänslighet eller celiaki kan man göra en gentest: HLA-DQ2 och HLA-DQ8.  50% av de patienter som har NCGS bär på den ena eller andra genen. Upp till 55% som inte har celiaki bär på denna gen som man från början trodde var "celiaki genen". Kanske passar bättre att kallas för "gluten genen".

Detta kan vara bra test för nyfödda, barn eller familjemedlemmar som har anhöriga som har glutenrelaterat problem och som inte vill, kan ta blodprov. En bra test för de som har nedtryckt immunförsvar.


Man måste testa  brett för att komma åt problemet vid NCGS

Den bästa test som finns just nu för NCGS fins på Cyrex Lab. De testar tillräckligt brett.

Tyvärr finns den ännu inte i sverige


Även de allra bästa testerna är inte helt fullvärdiga. Om testerna visar att du inte har några problem med gluten, men du känner att allt inte känns bra, så kan man göra så här:


Kroppen ljuger inte!

Du kan ta reda på om du är överkänslig mot gluten genom att undvika ALL gluten under en period 2-3 månader för att se om du mår bättre. Uppmärksamma din energi nivå, sömnkvalitet, smärta, huvudvärk mm. Sedan kan du testa att äta en gluten måltid. Hur reagerar kroppen då?

Men det kan vara svårt att hitta allt gluten det finns i så mycket inte bara i bröd och pasta det kan finnas inbakat i pastejer och ost på tub tom i kött som ett bindemedel eller i sushi riset och även i smink mm. Läs noa på förpackningar, även där du minst anar att det finns. år du på restaurang så fråga alltid om det är gluten fritt. Man blir förvånad vad det gömmer sig i mycket.Om man är överkänslig så går det inte att äta lite gluten, för det minsta lilla intag av gluten aktiverar immunceller och skapar antikroppar i 6-12 mån efteråt. Detta skapar en inflammation i tarmarna och även utanför tarmarna.


Ett stort problem är att sjukdomar fortskrider vid en glutenfri diet. Tarmluddet växer ut helt, men inflammation och läckande tarm kvarstår.

Det är viktigt att ta bort det som stör,inlagrade gifter, andra födoämnen?, inflammation och att läka tarmen. Hur ser din närings status ut efter många års läckande tarm? Den kan behöva optimeras för att må riktigt bra.


Vissa påstår att en glutenfri diet inte är bra för dej. Näe en dålig glutenfri diet är inte bra. I självaste gluten så finns det ingen näring som vi behöver om det inte är tillsatt. Det gäller att hitta rätt kostval. Annars är det som med all annan diet. Äter du bullar pizza och pankaka och kanske dricker läsk varje dag. Så är det inte nyttigt, även om det är glutenfritt.


Balans & Harmoni erbjuder

Kost konsultation

Du får fylla i frågeformulär för att se din status. Jag tar anamnes för att hjälpa dej på bästa sätt

                    Test: tex.

EU Bio tek. serum prov med celiaki antikroppsprofil

4-R-metoden

Gluten stegen

HM-analys för att optimera din närings status

Råd för en Glutenfri livsstil

Det räcker inte att bara ta bort gluten ur din kost. Det är förståss nummer ett!

Vi måste sedan ta bort inflammationen som uppstått och rensa ut eventuella inlagrade gifter.Vi behöver läka tarmarna, återställa en bra tarmflora och optimera din näringsstatus.

För att skapa den hälsa som du förtjänar!


Om man är överkänslig så går det inte att äta lite gluten, för det minsta lilla intag av gluten aktiverar immunceller och skapar antikroppar i 6-12 mån efteråt = den inflamatoriska processen kvarstår.

Noll Tolerans Gluten!

Man måste testa brett för att komma åt NCGS


Spannmål ger din tarm ett BRETT spektrum av proteiner

Vi vet faktiskt från den vetenskapliga litteraturen att människan kan reagera mot en rad olika proteinstrukturer i spannmål. Exempelvis kan immunförsvaret reagera på olika former av gliadin – inte bara alfa-gliadin – utan beta-, gamma- och omegagliadin (16). Det kan reagera på gluteniner (17), olika lektiner som agglutininer (18, 19) och trypsininhibitorer (20) och olika former av transglutaminaser (21). Dessa sistnämnda enzymer finns i olika former där transglutaminas-2 uttrycks i mage och tarm medan -3 uttrycks främst i hud och -6 i främst hjärna och nervsystem (21). Och som av en slump så finns kopplingar mellan gluten och just neurologiska sjukdomar och symtom samt hudåkommor. En studie ser just antikroppar mot transglutaminas-6 vid glutenataxi (22).


Kopplingen mellan tarm och hjärna stannar inte vid transglutaminas-6. En studie från 1996 omfattade en grupp med 53 patienter som hade oklara neurologiska symtom, en med 94 patienter som hade specifika neurologiska diagnoser och en tredje grupp som bestod av 50 friska blodgivare (23). Alla screenades antikroppar mot gliadin. Man fann att 57 procent i gruppen med oklar diagnos hade antingen förhöjda gliadinantikroppar av IgA- eller IgG-typ, eller bägge, jämfört med 5 procent i gruppen med klar diagnos och 12 procent i blodgivargruppen. De flesta patienterna i första gruppen hade tecken på glutenataxi, majoriteten hade även tecken till olika former av neuropatier.


En teori kring kopplingen tarm och hjärna är att T-celler i tarmen vid exponering för gliadin reagerar med en kraftig utsöndring av olika cytokiner (immunologiska budbärare). Detta förmodas kunna leda till tillväxt och nyaktivering av cirkulerande T-celler, vilka kan ge ett immunologiskt svar även i annan vävnad (24). Autistiska individer som äter en glutenfri kost har exempelvis mindre besvär och en mindre genomsläpplighet i tarm (25) och vid MS har man sett immunologisk reaktion mot transglutaminas (26)


16) Vader W, Kooy Y, Van Veelen P, De Ru A, Harris D, Benckhuijsen W, Peña S, Mearin L, Drijfhout JW, Koning F.. The gluten response in children with celiac disease is directed toward multiple gliadin and glutenin peptides. Gastroenterology. 2002 Jun;122(7):1729-37.


17) van de Wal Y, Kooy YM, van Veelen P, Vader W, August SA, Drijfhout JW, Peña SA, Koning F. Glutenin is involved in the gluten-driven mucosal T cell response. Eur J Immunol. 1999 Oct;29(10):3133-9.


18) Hashimoto S1, Hagino A. Wheat germ agglutinin, concanavalin A, and lens culinalis agglutinin block the inhibitory effect of nerve growth factor on cell-free phosphorylation of Nsp100 in PC12h cells. Cell Struct Funct. 1989 Feb;14(1):87-93.


19) Grob PM, Bothwell MA.Modification of nerve growth factor receptor properties by wheat germ agglutinin. J Biol Chem. 1983 Dec 10;258(23):14136-43.


20) Junker Y, Zeissig S, Kim SJ, Barisani D, Wieser H, Leffler DA, Zevallos V, Libermann TA, Dillon S, Freitag TL, Kelly CP, Schuppan D. Wheat amylase trypsin inhibitors drive intestinal inflammation via activation of toll-like receptor 4. J Exp Med 2012; 209: 2395-


21) Kim SY, Jeitner TM, Steinert PM. Transglutaminases in disease. Neurochem Int. 2002 Jan;40(1):85-103.


22) Hadjivassiliou M, Aeschlimann P, Sanders DS, Mäki M, Kaukinen K, Grünewald RA, Bandmann O, Woodroofe N, Haddock G, Aeschlimann DP. Transglutaminase 6 antibodies in the diagnosis of gluten ataxia. Neurology. 2013 May 7;80(19):1740-5.


23) Hadjivassiliou M, Gibson A, Davies-Jones GAB, Lobo AJ, Stephenson TJ, Milford-Ward A. Does cryptic gluten sensitivity play a part in neurological illness? Lancet 1996; 347: 369-71.


24) Hadjivassiliou M, Chattopadhyay AK, Davies-Jones GAB, Gibson A, Grünewald RA, Lobo AJ. Neuromuscular disorder as a presenting feature of coeliac disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 63: 770-5.


26) Shor DB, Barzilai O, Ram M, Izhaky D, Porat-Katz BS, Chapman J, Blank M, Anaya JM, Shoenfeld Y. Gluten sensitivity in multiple sclerosis: experimental myth or clinical truth? Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:343-9.