Hårmineralanalys

Hårmineral Analys


Hårmineralanalys är ett bra sätt att ta reda på vad just du behöver för mineraler och vitaminer

Det är också en mycket bra analys för att se om du har några gifter -tungmetaller lagrade i kroppen

Optimalt är att göra en hårmineralanalys en gång om året som en hälsokontroll


Mineraler och vitaminer vet vi sedan länge att de är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion, men samspelet mellan dem har visat sig ha stor betydelse för optimal hälsa.


Att kontrollera mineralupptaget, justera kostvanor eller tillföra just de mineraler du behöver enligt 20 års forskning från 48 länder kan bli grundläggande för din fortsatta hälsa.


I samarbete med Laboratoriet Trace Element Inc, USA och Nutri Tech Analysservice kan vi erbjuda en 10 sidor analys på svenska som visar din personliga mineralstatus, avancerad analystolkning, dietråd och förslag till balansering med kosttillskott.


Hur går det till:

Du får fylla i frågeformulär och jag tar anamnes för att hjälpa dej på bästa sätt

Vid provtagning;

Viktigt att du har nytvättat hår ordentligt ursköljt och inga medel (spray eller liknande och ej nyligen ha färgat / blekt  håret.) Behöver ca: 1½cm hårlängd från hårbotten. Hårprovet tas från spridda ställen i nackpartiet, Totalt ca: 150mg (matsked)

Provet skickas till USA. Det tar ca 4 veckor innan du får svar. Under tiden rekommenderar jag dej att göra en detox kur

Analyssvaret redovisas med 1 timmes personligt besök på min praktik.

Efter detta rekommenderas en balansering med kosttillskott och diet enligt analysen och mina rekommendationer baserat på dina problemområden. Kuren tar ca 2- 3 månader sedan en nedtrappning och därefter rekommenderas en omanalys efter 6 månader.

För att få riktigt bra resultat, kan man behöva göra flera balanseringar beroende på hur mycket problem man har. Då rekommenderas att göra en analys en gång i halvåret.

 


Fråga efter broschyren om hårmineralanalys, finns även längre ner på sidan digitalt.


För mer information titta längre ner på sidan eller / och klicka på länken:


NutriTech


Analys exempel:
   


 


   

 

    


 

Tryck här för mera information: 
Näringsmineralhalter


Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation.

Giftiga metaller


Denna del visar mätresultatet hos vissa giftiga metaller. Det är rekommendabelt att dessa ämnen ligger så lågt som möjligt inom den vita delen. Värden som faller inom den övre mörkare röda delen bör beaktas som statistiskt signifikant, men inte nödvändigtvis kliniskt betydelsefull. Ytterligare undersökning rekommenderas därför för att undersöka möjligheten av klinisk betydelse.

Tilläggsmineralhalter


Denna del visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tas med som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studier kan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska betydelse.

Betydelsefulla proportioner


Denna del visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Avsnittet består av kalkylerade värden mellan respektive ämnen. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Förhållandet mellan mineralerna speglar den känsliga balansen mellan dessa och bör konstant upprätthållas.

Näringsmineraler / giftiga metaller


Denna del visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Avsnittet består av kalkylerade värden mellan respektive ämnen. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Förhållandet mellan mineralerna speglar den känsliga balansen mellan dessa och bör konstant upprätthållas.

Proportioner tilläggsmineraler


Denna del visar kalkylerade värden av förhållandet mellan några av tilläggsmineralerna. För närvarande är dokumentationen begränsad för dessa förhållanden. Dessa värden är endast medtagna som extra forskningsinformation för den medicinskt sakkunninge.