Behandling av personuppgifter GPDR


Balans & Harmoni behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen,

Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation).


Balans & Harmoni, Wictoria Höhn Bohlin värnar om din integritet och behandlar alla uppgifter som du lämnar till mig i enlighet med personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som du lämnar till mig lagras i mina register och behandlas manuellt och automatiskt.

Uppgifterna behandlas på någon av följande rättsliga grunder

Fullgörande av avtal – Använder system och är avtalskund

Rättslig förpliktelse – T.ex. bokföringens krav, journal krav

Samtycke – NyhetsMail

Intresseavvägning


I syfte att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Förse dig med den information och de tjänster du har efterfrågat.

Balans & Harmoni, Wictoria Höhn Bohlin kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan.

Vid samarbete med andra företag med analyser som jag skickar iväg, har jag avtal med dessa eller är i stunden pågående förbättringar med mindre information för ditt bästa skydd.


Vilka uppgifter samlar jag in

Namn.

Företagsnamn.

Adress.

Telefonnummer.

E-postadress.

personnummer/ Organisationsnummer

Löpande journalanteckningar om din hälsa och behandling på praktik för att hjälpa dig på bästa sätt.


Hur länge sparar jag uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i mina register och rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs, för att jag ska kunna uppfylla mina åtaganden. Du har enligt dataskyddsförordningen möjlighet att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Detta sker så snart som möjligt, dock senast 30 dagar från mottagande av begäran. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som gör att uppgifter behöver sparas längre trots begäran om radering eller avslutad affärsrelation, ej längre patient, flytt mm (t.ex bokföringslagens krav på underlag m.fl).


Begäran om registerutdrag, rättelse, radering

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till mig, få besked om vilka personuppgifter jag behandlar och hur jag behandlar dessa.


Om du anser att Balans & Harmoni, Wictoria Höhn Bohlin behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du höra av dig till mig Balans & Harmoni. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är behörig tillsynsmyndighet.


www.datainspektionen.se
Övrigt

Balans & Harmoni, Wictoria Höhn Bohlin kan komma att uppdatera och ändra denna policy.